Novinky

PÁSOVÁ SUŠIČKA - STEROS


Teplovzdušná sušička na konvenčné sušenie (sušenie prúdiacim vzduchom) s využitím procesného (odpadového) tepla alebo s externým zdrojom teplého vzduchu - s priamym alebo nepriamym procesným ohrevom.

Sušička -STEROS

   •    jednoduchá
   •    kompakná
   •    robustná
   •    jednovrstvová alebo viacvrstvová

Zariadenie je vyrobené v modernej modulárnej konštrukcii z kvalitných materiálov. Dimenzie jednotlivých zariadení sú v závislosti od požiadaviek zákazníka (od 100KW do 4 000 kW tepelného výkonu). Pre potravinársku oblasť je možné realizovať tieto sušičky aj s nízkoteplotným sušením. Sušený môže byť aj materiál s vysokou vlhkosťou >85%.

Pásová sušička STBT - procesná schéma

Procesná schéma pásovej sušičky

Inteligentná regulácia umožnuje optimálne a hospodárne sušenie pri variovateľnej vstupnej vlhkosti, množstve sušenej suroviny a klimatických podmienkach. Sušička sa vyznačuje obzvlášť veľkou sušiacou plochou v pomere k zabratému priestoru. Použitý sušiaci pás zo špeciálneho plastu je vystužený oceľovým lankom a slúži zároveň ako filtračné médium odčerpávaného vzduchu. Prostredníctvom špeciálneho systému čistenia sušiaceho pásu je tento určený tiež k sušeniu potravín. Sušičku je možné dodať so šírkou pásu od 1000-3000 mm, čo predstavuje sušiaciu plochu až do 600m2.

Pásová sušička STBT - prierez

Prierez sušiacim procesom


Ideálna pre sušenie poľnohospodárskych produktov a biomasy


a) sypkých materiálov:
   •    osivo
   •    obilniny
   •    kukurica
   •    štiepka
   •    piliny

b) potravinárskych komodít:
   •    byliny
   •    ovocie a zelenina
   •    ostatné bioprodukty

c) špecifických materiálov:
   •    digestát
   •    kal z ČOV