VIDEO
GaleriaLinka na výrobu peliet z pilín

Linka na výrobu peliet, kde ako surovinu je možné použiť piliny, hobliny a triesky je určený na peletovanie rôznej drevnej suroviny. Veľkosť suroviny by však nemala byť väčšia než 2x2x0,5cm. 
Je veľmi dôležité mať suchú a čistú surovinu. Ak chcete kvalitné pelety vlhkosť suroviny nesmie byť vyššia ako 11%, nečistoty ako je piesok, štrk, kovové časti, vetvy sú nevhodné. Môžeme tiež navrhnúť aj sušiace zariadenie s našimi partnermi.
Pelety sú vyrábané v prírodzeným lisovaním, & nbsp; bez spojiva okrem vody alebo vlhkosťou obsiahnutej v surovine.

Hlavné časti peletovacej linky na piliny:

 • Zásobník - dopravník
 • Triedič
 • Kladivový mlyn
 • Vzduchová filtrácia
 • Lis na pelety OGM-1,5A
 • Balenie do big bagov
 • Ovládací panel

Technické dáta:

Zásobník-dopravník dodáva surovinu pre drvič.

Objem, m3 15
Kapacita, m3/h up to 25

Triedič veľkých/ťažkých častíc (kovy, konáre a iné). 

Typ Disk

Kladivový mlyn (so zachytávačom kameňov) je určený na vytvorenie rovnakej frakcie zo zdrojovej suroviny (drevnej štiepky, hoblín, pilín), ktorých rozmer nie je väčší ako 1-3mm. Rozdrvené piliny sú vháňané do primárneho cyklónového usadzovača. Ak aj po triediči sa vyskytnú nejaké kamene sú zachytené v ďalšom dodtočnom zachytávači.

Kapacita, t/h do 1,5
El. výkon motora, kW 55,0
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 2,1x0,97x1,2
Hmotnosť kg 1300

Usadzovanie materiálu/vzduchová filtrácia (je možné použiť iba 2 cyklóny). Tieto sú s motormi 11 and 0,75 v OGM-1,5A zostave

Cyclónový usadzovač, kW 1,5 (stavidlo)
Cyclón pre sekundárny prach a usadzovanie materiálu, kW 0,75 (stavidlo)
Cyklón pre chladenie a zbieranie drobných častíc a prachu, kW 11,75 (ventilator a stavidlo)

Cyclón so stavidlom tlačí prach a podrvenú surovinu smerom dole do šnakového podávača. Telo Cyklónu má otvor pre kontrolu procesu pohybujúceho sa materiálu.
- EKO filter (veľkokapacitné vrecká pre zadržanie prachu s možnosťou upínacích pásov resp. špeciálnych úchytiek). Využívané pre usadzovanie sekundárneho prachu a finálne čistenie.

Vrecia na zber prachu, vrecia na jednotku 4
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 3,8/0,7/3,6

Ovaládacie pulty (2 jednotky).
Riadia všetky procesy linky. K dispozícii sú manuálne alebo automatické režimy.

Lis na pelety OGM-1.5A vyrába pelety s podrveného materiálu. zariadenie zahŕňa: Lis na pelety s krúžkovou matricou a valčeky, šnakový dopravník, kontajner, mixer, výťah, chladič, triedič, cyclón, EKO filter, system na dávkovanie vody, rebríky, automatické mazací systém valca, sada kovových trubiek a vlnitých hadíc.

Kapacita, t/h:  
piliny
do 1,1
El. motory s celkovým výkonom, kW 98,5
Priemer peliet, mm 1,8-14
Dĺžka peliet, mm 10-100
Spojivo Voda
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 4,1/3,8/5,7
Hmotnosť, kg 5300

Zariadenie na balenie peliet do Big Bagov
V cene: pásový dopravník a zásobník. Pelety sú dodávané do zásobníka (Kapacita 3,3 m3). Zásobník má manuálny dávkovač a elektronické plošinové váhy (hmotnosti sú zobrazené na elektronickom displeji).

Dopravník  
Kapacita, t/h 2
El. výkon, kW 1,5
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 5,9x0,34x0,4
Zásobník  
Kapacita,  m³   2,7
Šírka, m 1,88
Dĺžka, m        1,58
Výška, m 3,08-3,48

Automatické mazacie čerpadlo pre valčeky.

Výkon, kW 0,06

Doplnky:
K dispozícii je možnosť inštalovať ďalšie zariadenia pre vkladanie prídavných materiálov (výroba kompozitných peliet), pridať počítačovú kontrolu výkonu motora, merania a regulácie a iných automatizovaných procesov podľa priania zákazníka.

Výrobný proces:

Piliny sú dodávané do zásobníka s dopravníkom. Následne sú pomocou šneku dopravené do triediča. Cez zachytávač kameňov je materiál (zbavený nežiadúcich častí) dodávaný do kladivového mlynu pomocou šnakového dopravníku. Ten pomelie materiál na frakciu 1-3 mm a vyfukuje ho do cyklónu-usadyovača. Prach odchádza z cyklónu do vzduchového filtračného zariadenia. Z cyklónového usadzovača podrvený drevný materiál vstupuje do šnaekového dopravníka, ktorý ho privádza do zásobníku a cez dávkovač a mixér - do lisu na pelety OGM-1,5A. Materiál je pomocou valcov tlačený na rotujúce kruhové matrice, a pelety sú vytvorené. Na vonkajšej strane prstencového lisu, nôž reže pelety na požadovanú dĺžku. Po vytlačení, pelety dosiahujú teplotu 90 až 100 ° C, a sú transportované do chladiča, kde ich teplota klesne na 25 ° C. Prostredníctvom lignínu (obsiahnutom v materiály) peleta stvrdne, a udrží jeho kvalitatívne vlastnosti aj počas skladovania a manipulácie. Nakoniec sa oddelia drobné čiastočky, ktoré sú opätovne použité v procese. Dust free pellets are then ready for storage, fed into the packaging equipment and packed in to big bags (600-1200 kg).Bezprašné pelety sú potom pripravené pre skladovanie.Pprivádzajú sa do baliaceho zariadenia a sú zabalené do veľkých vreciach Big-Bag (600-1200 kg).

Výhody peliet vyrobených našim sytémom:

 • silné a pevné
 • bezodpadový proces
 • žiadne prídavné sppojivá okrem vody
 • až päťkrát vyššia energetická hodnotu ako surové nelisované materiály
 • jednoduchá údržba
 • možnosť dlhej doby skladovania bez hrozby rozpadu pelety
 • zaberajú menej miesta
 • vhodné pre použitie v teplárenských službách aj v domácnostiach
 • dlhý čas horenia
 • nízky obsah popola
 • pohodlné používanie
 • jednoduchá doprava

Pelety sa používajú ako:

 • palivo pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny (CHP - kogenerácia), pre zásobovanie teplom
 • palivo pre aplikácie výroby tepla a TÚV
 • palivo do kotlov a krbov pre vykurovanie rodinných domov
 • podstielka v stajniach, na farmách
 • zhutnené krmivo pre zvieratá
 • hnojivo
 • absorbent pre toalety domácich zvierat
 • absorbent for priemyselné filtre
 • prostriedok na zhromažďovanie a odstránenie oleja/vody z povrchu pôdy ich rozliatí
 • materiál na výrobu tepelne-izolačných stavebných materiálov
 • materiál na výrobu poréznych tehál.

Ponúkame kompletný projekt, a to od výkresov potrebných pre osadenie linky, montáže, školenia až po pozáručné opravy.

Prosím, kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výroby peliet