VIDEOGaleria

Linka na drvenie slamy a výrobu peliet

Linka na výrobu peliet série SSGL 1, môže drviť rôzne druhy slamy a výrobať pelety vhodné pre automatizované veľké kotolne, kombinovanú výrobu tepla a elektriny (CHP - kogenerácia), pre kotolne CZT, ako aj predaj malým spotrebiteľom, ktorí majú kotol na pelety, ale tiež ako podstielka pre zvieratá. Na výrobu peliet zo slamy je veľmi dôležité mať kvalitný, suchý materiál. Odporúčaná úroveň vlhkosti slamy až 14%. Výroba peliet nevyžaduje ďalšie spojivá (okrem vody alebo vlhkosti zo slamy).

Zariadenie obsahuje:

 • Dopravník pre balíky slamy (guľaté, hranaté)
 • Šrotovník / drvič
 • Kladivový mlyn so zachytávačom kameňov.
 • Cyklónové separátory
 • Zariadenie na filtráciu vzduchu.
 • Ovládacie pulty (2 jednotky).
 • Lis na pelety OGM-1, 5A (sada)
 • Zariadenie na balenie peliet do Big Bagov.
 • EKO filtere

Dopravník pre balíky slamy (guľaté, hranaté, priemer do 1800 mm.) do drviča:

Kapacita, t/h do 1,5
Prevodový motor (s frekvenčnými meničmi) , kW 0,25
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 10,8x2,1x2,5
hmotnosť, kg 2750

Šrotovník pre drvenie a sekanie slamy:

Kapacita, t/h do  1,5
Celkový výkon motorov, kW 42,2
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 2,3x2,3x2,7
Hmotnosť, kg 2500

Mlyn so zachytávačom kameňov navrhnutý pre drvenie slamy. Zachytávač kameňov je zaradený pred kladivovým mlynom a slúži na zachytenie velkorozmerových odpadov aby nevstupovali do mlyna.

Kapacita, t/h do 1,5
El. výkon motora, kW 55,0
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 2,1x0,97x1,2
Hmotnosť, kg 1300

Usadzovanie materálu/čistenie vzduchu:

Cyklónový separátor, kW 1,5 (stavidlo)
Cyclón pre sekundárny prach a usadzovanie materiálu, kW 0,75 (stavidlo)
Cyklón pre chladenie a zbieranie omrviniek a prachu, kW 11,00 (ventilátor) and 0,75 (stavidlo)

Cyclón so stavidlom tlačí prach a podrvenú surovinu smerom dole do šnakového podávača. Telo Cyklónu má otvor pre kontrolu procesu pohybujúceho sa materiálu.
- EKO filter (veľkokapacitné vrecká pre zadržanie prachu s možnosťou upínacích pásov resp. špeciálnych úchytiek). Využívané pre usadzovanie sekundárneho prachu a finálne čistenie.

Vrecia na zber prachu, vrecia na jednotku 4
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 3,8/0,7/3,6

Ovaládacie pulty (2 jednotky).
Riadia všetky procesy linky. K dispozícii sú manuálne alebo automatické režimy.

Lis na pelety OGM-1.5A vyrába pelety s podrveného materiálu. zariadenie zahŕňa: Lis na pelety s krúžkovou matricou a valčeky, šnakový dopravník, kontajner, mixer, výťah, chladič, triedič, cyclón, EKO filter, system na dávkovanie vody, rebríky, automatické mazací systém valca, sada kovových trubiek a vlnitých hadíc.

Kapacita, t/h:
 
slama
1,3
El. motory s celkovým výkonom, kW 98,5
Priemer peliet, mm 1,8-14
Dĺžka peliet, mm 10-100
Spojivo Voda
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 4,1/3,8/5,7
Hmotnosť, kg 5300

Zariadenie na balenie peliet do Big Bagov
V cene: pásový dopravník a zásobník. Pelety sú dodávané do zásobníka (Kapacita 3,3 m3). Zásobník má manuálny dávkovač a elektronické plošinové váhy (hmotnosti sú zobrazené na elektronickom displeji).

Dopravník  
Kapacita, t/h                                             2
El. výkon, kW                                                          1,5
Celkové rozmery, m (dĺžka/šírka/výška) 5,9x0,34x0,4
Zásobník  
Kapacita,  m³   2,7
Šírka, m 1,88
Dĺžka, m        1,58
Výška, m 3,08-3,48

Automatické mazacie čerpadlo pre valčeky.

Výkon, kW 0,06

Doplnky:
K dispozícii je možnosť inštalovať ďalšie zariadenia pre vkladanie prídavných materiálov (výroba kompozitných peliet), pridať počítačovú kontrolu výkonu motora, merania a regulácie a iných automatizovaných procesov podľa priania zákazníka.

Výrobný proces:

Balíky slamy, pomocou podávača, prichádzajú do drviča. Tam sú rozdrvené na 10 až 90 milimetrov dlhé kúsky. Cez zachytávač kameňov, je podrvený materiál dodávaný šnakovým dopravníkom do kladovového mlynu, kde je materiál drvený na frakciu 1-3 mm a zároveň ho vyfukuje do cyklónu - usadzovača. Prach vychádza z cyklónov do vzduchového filtračného zariadenia. Z cyklónu-usadzovača podrvedná slama vstupuje do šnekového dopravníka, následne do zásobníka, z ktorého cez dávkovač a mixer do peletovacieho lisu OGM-1,5A. Materiál je pomocou valcov tlačený na rotujúce kruhové matrice, a pelety sú vytvorené. Na vonkajšej strane prstencového lisu, nôž reže pelety na požadovanú dĺžku. Po vytlačení, pelety dosiahujú teplotu 90 až 100 ° C, a sú transportované do chladiča, kde ich teplota klesne na 25 ° C. Prostredníctvom lignínu (obsiahnutom v materiály) peleta stvrdne, a udrží jeho kvalitatívne vlastnosti aj počas skladovania a manipulácie. Nakoniec sa oddelia drobné čiastočky, ktoré sú opätovne použité v procese. Bezprašné pelety sú potom pripravené pre skladovanie.Pprivádzajú sa do baliaceho zariadenia a sú zabalené do veľkých vreciach Big-Bag (600-1200 kg).

Výhody peliet vyrobených našim sytémom:

 • silné a pevné
 • bezodpadový proces
 • žiadne prídavné sppojivá okrem vody
 • až päťkrát vyššia energetická hodnotu ako surové nelisované materiály
 • jednoduchá údržba
 • možnosť dlhej doby skladovania bez hrozby rozpadu pelety
 • zaberajú menej miesta
 • vhodné pre použitie v teplárenských službách aj v domácnostiach
 • dlhý čas horenia
 • nízky obsah popola
 • pohodlné používanie
 • jednoduchá doprava

Pelety sa používajú ako:

 • palivo pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny (CHP - kogenerácia), pre zásobovanie teplom
 • palivo pre aplikácie výroby tepla a TÚV
 • palivo do kotlov a krbov pre vykurovanie rodinných domov
 • podstielka v stajniach, na farmách
 • zhutnené krmivo pre zvieratá
 • hnojivo
 • absorbent pre toalety domácich zvierat
 • absorbent for priemyselné filtre
 • prostriedok na zhromažďovanie a odstránenie oleja/vody z povrchu pôdy ich rozliatí
 • materiál na výrobu tepelne-izolačných stavebných materiálov
 • materiál na výrobu poréznych tehál.

Ďalšie informácie:

 • Inštalovaný výkon drvenia slamy a výroby peliet nepresahuje 200 kW.
 • Straw shredding and pellet producing equipment set has got national certificate in 21/03/2011.  The Straw Crushing line SSL –1 was issued Equivalent Certificate Nr. 0735.
 • Pellet press OGM-1,5A has got national certificate in 27/04/2011 . Equivalent Certificate Nr.0750 for the pellet press OGM-1,5A was issued.
 • Laboratórne výsledky peliet zo slamy: výhrevnosť - 4111 Kcal/kg, hustota – 610,7 kg/m³.
 • Výsledy korešpondujú s drevenými peletami, výhrevnosťou aj hustotu.
Prvky % Rozsah % Priemer %
C 45–47 46
H 5,8–6,0 5,9
O 0,4–0,6 0,5
N 39–41 40
0,01–0,13 0,08
Cl 0,14–0,97 0,31

Odporúčaná charakteristika miestností pre linku na drvenie slamy a zariadení na výrobu peliet:
Miestnosti pre skladovanie slamy musia byť zakryté, musia byť vchod ktoré šírka nie je menšia ako 3000 mm, výška - 4000 mm.
Rozmery budovy, potrebné pre inštaláciu SSGL-1, ak je zariadenie inštalované v jednej línii:
- Dĺžka – 24 m;
- Šírka – 8 m;
- Výška – 6 m.

Spaľovanie peliet z biomasy produkuje tzv. nulové CO 2 emisie. To je spôsobené tým, že rastlina, počas svojho rastu, absorbuje toľko oxidu uhličitého, ako je privádzané do atmosféry pri jej spaľovaní. Popol zo spaľovania peliet je možné použiť ako minerálne hnojivo, vzhľadom k vysokému obsahu prvkov dôležitých pre rast rastlín.

Charakteristika peliet zo slamy ako paliva
Parameter Hodnota Jednotka
Výhrevnosť 18,1 MJ/kg
Spaľné teplo 19,8 MJ/kg
Obsah vlhkosti 8,0 %
Obsah popola 7,0 %
Objemová hmotnosť 0,54 - 0,61 kg/dm³

Ponúkame kompletný projekt, a to od výkresov potrebných pre osadenie linky, montáže, školenia až po pozáručné opravy.

Prosím, kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výroby peliet