Novinky

Kontakty

EHW GROUP Slovakia, s.r.o.

Lombardiniho 557/3

831 03 Bratislava

Slovenská republika

Email

info@ehw.sk

Fakturačné údaje

IČO: 45649502

DIČ: 2023077034

IČ DPH: SK2023077034

Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.
č.ú.: 4220378003/3100

IBAN: SK23 3100 0000 0042 2037 8003

SWIFT: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,vl.č. 66363/B