Novinky

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť EHW GROUP Slovakia, s.r.o. prostredníctvom svojho odborného potenciálu poskytuje komplexné služby v oblasti projektového managementu a inžinieringu, pričom hlavné zameranie spoločnosti je sústredené na významné, moderné a ekologické riešenia pre energetické projekty a to najmä z obnoviteľných zdrojov.

Pravidelne rozvíjame spoluprácu s prosperujúcimi a modernými spoločnosťami, ktorých portfólio činnosti je podobného zamerania, avšak i s firmami pôsobiacimi v rôznych iných segmentoch trhu naprieč celým hospodárstvom a priemyslom. V poslednom období sa spoločnosť úzko špecializuje na produkty, ktoré sú svojim prevedením, spôsobom využitia jedinečné.

Disponujeme vysokokvalifikovanými  odborníkmi najmä z oblasti:

  • elektroinžinierstva
  • chémie
  • strojárstva
  • stavebníctva
  • ekonómie


Systémovým inžinierstvom, odbornou praxou, skúsenosťami a vedeckým zázemím sa EHW GROUP Slovakia môže hrdo pochváliť vlastným "priemyselným a ekologickým hitom" s vysokoefektívnou pridanou ekonomickou hodnotou v oblasti nakladania s odpadmi - Patentovým produktom: "NADASO", ktorý má podľa hodnotiacich odborníkov všetkých päť akostných hviezdičiek : univerzálny, ekologický, ekonomický, kompaktný, nadčasový.